• wersja polska
  • wersja angielska
  • e-mail
Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezoieczenia technicznego,
wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Nr koncesji: L-0080/14, wydana w dniu 03 marca 2014.

Rejestracja

Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Praca w BOR w latach:

Specjalizacja:

Uprawnienia i umiejętności:

Treść wiadomości:

Załącz plik:

Załącz plik:

Załącz plik:


Regulamin
Akceptuję RegulaminStronę Fundacji wykonała firma
MOVEMOUSE
Agencja Interaktywnej Reklamy

Rejestracja/Regulamin

Definicje skrótów używanych w treści niniejszego Regulaminu:
Fundacja – Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 05-261 Marki, ul. Legionowa 130
Serwis – serwis internetowy z wykupioną domeną http://www.fundacjabor.pl
Nadawca – użytkownik serwisu udostępniający Fundacji swoje dane, materiały graficzne w formie zdjęć oraz plików audio/wideo oraz teksty w formie artykułów, opinii, porad.

§ 1

Organem prawnym zbierającym dane wysłane przez Nadawcę, będącym jednocześnie użytkownikiem serwisu fundacjabor.pl, jest Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
05-261 Marki, ul. Legionowa 130 NIP 1251614444, REGON 145905616, KRS 0000401071.
Prezes Zarządu: BARAN Leszek.

§ 2

Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów nadesłanych drogą mailową. W przypadku zgody Nadawcy na publikację otrzymanych od niego materiałów na serwisie fundacjabor.pl, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treść otrzymanych materiałów. Przekazane materiały (elementy graficzne oraz tekst) są własnością Nadawcy, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich treść. Nadawca zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich obejmujących udostępniane przez niego treści.

§ 3

Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zastrzega sobie prawo do usuwania danych, nadesłanych poprzez formularz rejestracyjny, których treść nie jest zgodna ze stanem faktycznym.

§ 4

Nadawca udostępniający swoje dane poprzez formularz rejestracyjny, zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych.

§ 5

Udostępniane dane osobowe są chronione w pełni zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu jest administratorem bazy danych osobowych. Podane dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez zgody Nadawcy, ani pod żadną postacią i żadnym pozorem nie będą udostępnianie osobom trzecim. Udostępnianie danych przez Nadawcę jest dobrowolne.

§ 6

Wpisanie nieprawidłowych danych i tym samym naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będzie usunięciem danych z bazy.

§ 7

Podczas rejestracji na serwisie fundacjabor.pl niezbędne jest podanie następujących danych:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, przedział czasowy pracy w Biurze Ochrony Rządu, specjalizacja, posiadane uprawnienia i umiejętności. Wysłanie powyższych danych jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8

Wszelkie dane, w tym również elementy graficzne, audio/wideo i tekstowe, są wykorzystywane jedynie przez Fundację.

§ 9

Serwer, za pośrednictwem, którego zbierane są Państwa dane wykorzystuje zaszyfrowany protokół SSL (Secure Socket Layer).

§ 10

Bazy danych Fundacji są ponadto zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

§ 11

Zmiana danych zawartych podczas rejestracji za pomocą formularzy rejestracyjnego może nastąpić jedynie w formie pisemnej, przesłanej drogą mailową bądź pocztą.

Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu


Ogłoszenia

FUNDACJA - NABÓR

W związku z planowanymi projektami Fundacja poszukuje chętnych byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w specjalnościach:

• kierowca
• oficer ochrony
• i innych

Fundacja poszukuje osób na stanowisko kierowcy samochodu osobowego i jednocześnie osoby zajmującej się flotą samochodów firmowych.

Preferencje: miejsce zamieszkania Radom lub okolice, wiek 40-55 lat, mile widziany pasjonat motoryzacji, forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia

KURS PRACOWNIKA KWALIFIKOWANEGO FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA

Zapraszamy emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu na kurs pracowników ochrony.

SZKOLENIE SAMOCHODOWE - JAZDA OFENSYWNA

Polecamy szkolenie z jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych i sytuacjach kryzysowych na drodze.

Prezes Zarządu: Leszek BARAN

więcej

Partnerzy

W celu wyświetlenia galerii flash pobierz darmową wtyczkę Flash Player 9+!

Get Adobe Flash player
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu
  • fundacja byłych funkcjonariuszy biura ochrony rządu